Genel Koşullar

GENEL KOŞULLAR

Stanley Black & Decker Inc./U.SA. ve herhangi bir İştirakı (“Stanley Siteleri”) tarafından sahip olunan, işletilen veya kontrol edilen dünya çapındaki web sitelerin kullanımına ilişkin şart ve koşullardır.


LÜTFEN DİKKATLİ OKUYUNUZ
Bu site dahil olmak üzere, Stanley Black & Decker Inc./U.SA. ve herhangi bir İştirakı (Stanley Black & Decker ve/veya harhangi bir iştirakı bundan böyle “Stanley” olarak anılacaktır) tarafından sahip olunan, işletilen veya kontrol edilen herhangi bir siteye (“Stanley Siteleri”) erişerek, tarayarak ve/veya bu sitelerdeki sayfalardan birini kullanarak aşağıda ifade edilen şart ve koşulları kabul etmiş oluyorsunuz. Eğer kabul etmiyorsanız, Stanley Sitelerini kullanmamalısınız. Eğer halihazırda Stanley Black & Decker veya herhangi bir İştirakı ile bu Kullanım Şartları ve Koşulları ile çelişkili şartları olan ayrı bir yazılı sözleşmeye taraf iseniz, o Sözleşme şartları sözleşme kapsamında uygulanacaktır.


ELEKTRONİK HABERLEŞMELER
Stanley Sitelerini ziyaret ettiğinizde veya bize e-mail gönderdiğinizde bizimle elektronik olarak haberleşiyorsunuz. Bizden elektronik olarak haber almaya yazılı veya elektronik olarak izin verdiğiniz takdirde sizinle e-mail yoluyla; veya her durumda Stanley Sitelerine bildirimler koyarak haberleşeceğiz. Elektronik olarak haber almaya izin vermenizin ardından artık ileti almaya devam etmek istemediğiniz takdirde bu isteğinizi bize bildirmenizden itibaren üç iş günü içinde size ileti göndermeyi sona erdireceğiz. Size elektronik yolla sağladığımız bütün sözleşmelerin, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer haberleşmelerin herhangi bir yazılılık şartının hukuken arandığı hallerde bu şartı karşıladığınızı kabul etmektesiniz.


TELİF HAKKI
Stanley Sitelerindeki metin, grafikler, logolar, tuş ikonları, görüntüler, ses klipleri, dijital indirilenler, veri toplamı ve yazılım gibi tüm içerik Stanley Black & Decker’ın, İştiraklerinin, ve içerik tedarikçilerinin mülkiyetindedir ve telif hakları ve diğer sınai mülkiyet yasalarınca korunmuştur. Bu web sitesinin içeriği ticari amaçla çoğaltılamaz, yayınlanamaz, değiştirilemez ve üçüncü kişilerle paylaşılamaz.


KULLANIM
Bir Stanley Sitesini görüntülemek, bilgisayarınızın belleğinde ve/veya sabit diskinizde ve/veya proxy sunucunuzda Stanley materyallerinin bir kopyasını yaratır. Siz değiştirmemek, kopyalamamak, dağıtmamak, iletmemek, sergilememek, icra etmemek, çoğaltmamak, yayımlamamak, lisanslamamak, türev eserle yaratmamak, herhangi bir bilgi, materyal, yazılım, çıktı, hizmet aktarımı veya satışı yapmamak kaydıyla, Stanley Sitesini görüntülemeye ve sayfaların kendi, ticari olmayan, kişisel kullanımınız için çıktısını almaya izin verilmiş olacaksınız. Stanley Sitelerinde yayınlanan materyaller, Stanley Black & Decker veya ilgili İştirakının yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, dağıtılamaz, tekrar yayımlanamaz, asılamaz veya hiçbir yolla iletilemez.


MARKALAR
Stanley Sitelerinde kullanılan, sergilenen markalar, hizmet markaları ve logolar (‘Markalar’) Stanley Black & Decker, İştirakleri ve diğerlerinin kayıtlı ve kayıtlı olmayan Markalarıdır. Stanley Sitelerinde yer alan hiçbir şeyden Markanın sahibinin yazılı izni olmaksızın yorum yoluyla, zımnen veya herhangi başka bir şekilde o sitede kullanılan Markayı kullanma hakkı veya lisansı verildiği anlamı çıkartılmamalıdır. STANLEY, STANLEY in a Notched Rectangle Design, BOSTITCH, MAC, ve ZAG, Stanley Black & Decker ve/veya İştiraklerinin bazı kayıtlı ve kayıtlı olmayan markalarıdır. Stanley Markaları, Stanley Black & Decker veya İştirakları tarafından üretilmeyen veya lisansı altında olmayan hiçbir hizmet veya ürünle bağlantılı olarak kullanılamaz.

 


BAĞLANTILAR
Stanley Siteleri, Stanley Black & Decker veya İştiraklerinden bağımsız kuruluşlar tarafından yaratılan, yayımlanan, sürdürülen veya diğer şekilde koyulan bilgiler içeren farklı sitelere bağlantılar içerebilir. Stanley bu bağlantıları yalnızca bir kolaylık olarak sağlamakta, ve bu yabancı siteleri tasdik etmemekte, onaylamamakta, teşvik etmemekte, muhafaza etmemekte veya kontrol etmemekte ve doğruluğunu, tamlığını, yararını, güncelliğini veya böyle bir sitedeki bilgilerin doğru sıralandığını garanti etmemektedir. Stanley bu bağlantıları bildirim yapmaksızın herhangi bir zaman kaldırma hakkını saklı tutar.


Diğer şahıslar Stanley Sitelerine bağlantı sağlayabilirler. Stanley, üçüncü kişilerin Stanley Sitelerine bağlantı vermeleri için izin alınma şartını aramaz. Fakat bu bağlantılar Stanley Sitelerindeki materyallerin kaynağını ve sahipliğini yanlış niteleyen, yanlış tanımlayan, başka anlamlar yükleyen veya kötüleyen ifadeler veya Stanley’e zarar verici başkaca ifadeler ve diğer özellikler içeremez. Stanley, Stanley Sitelerine bağlantı veren sitelerinin içeriği hakkında sorumluluk üstlenmez ve bu sitelere ilişkin hiçbir beyan veya taahhütte bulunmaz. Stanley’nin yazılı izni olmaksızın Stanley Sitelerine herhangi bir materyal konulamaz.


ÜRÜNLER VE FİYATLANDIRMA
Stanley Siteleri aracılığıyla satılan tüm ürünler o bölümün veya böyle ürünlerin satışından sorumlu İştirakının Satış Şartları ve Koşullarına tabidir. Bu Şart ve Koşullara ilişkin bağlantılar ilgili Stanley Sitelerinin Ana Sayfalarında mevcuttur. Satış Şartları ve Koşulları, ürün fiyatları, ayarlamalar ve mevcudiyet Stanley tarafından herhangi bir zamanda değişikliğe konu olabilir.


FERAGATNAME
STANLEY SİTELERİNDEKİ MATERYAL TEKNİK HATALAR VEYA YAZIM HATALARI İÇEREBİLİR. STANLEY BİLDİRİM YAPMAKSIZIN HERHANGİ BİR ZAMANDA DEĞİŞİKLİKLER VEYA İYİLEŞTİRMELER YAPABİLİR. BU SİTEDEKİ MATERYALLER AÇIKÇA VEYA ZIMNEN HERHANGİ BİR TAAHHÜT VEYA HERHANGİ BİR KOŞUL ALTINDA OLMADAN ‘OLDUĞU GİBİ’ VERİLMİŞTİR. STANLEY, SINIRLANDIRMA OLMAKSIZIN, TİCARETE ELVERİŞLİLİK TAAHHÜTLERİ, ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK UYGUNLUK, SIFATA VE İHLAL ETMEMEYE UYGUNLUK GİBİ TÜM AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ TAAHHÜTLERİ REDDEDER. STANLEY, STANLEY SİTELERİNİN ULAŞILABİLİRLİĞİNİ, STANLEY SİTELERİNİN VE SİZİN STANLEY SİTELERİNİ KULLANIMINIZIN KESİNTİSİZ VE HATASIZ OLACAĞINI, ARIZALARIN DÜZELTİLECEĞİNİ VEYA STANLEY SİTELERİNİN VEYA ONLARI KULLANILABİLİR HALE GETİREN SUNUCULARIN VİRÜSSÜZ, WORMSUZ VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN ARINMIŞ OLDUĞUNU TAAHHÜT ETMEZ. STANLEY, STANLEY SİTELERİNİN VEYA STANLEY SİTELERİNDE YER ALAN MATERYALLERİN DOĞRULUĞU, TUTARLILIĞI, GÜNCELLİĞİ, GÜVENİLİRLİĞİ, UYGULANABİLİRLİĞİ VEYA BAŞKACA BİR BAĞLAMDA KULLANIMINA VEYA KULLANIMININ SONUCUNA İLİŞKİN BİR BEYANDA BULUNMAZ VEYA BUNLARA İLİŞKİN TAAHHÜTTE BULUNMAZ. BÜTÜN GEREKLİ HİZMET, TAMİR VE DÜZELTME MASRAFLARINI SİZ (STANLEY DEĞİL) ÜSTLENİRSİNİZ. BAZI YARGI ÇEVRELERİ ZIMNİ TAAHHÜTLERİN VE TAZMİNATIN SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEDİĞİ İÇİN YUKARIDAKİ KISITLAMA SİZE UYGULANMAYABİLİR. BU BÖLÜMDEKİ HİÇBİR ŞEY SİZİN YASAL HAKLARINIZI ETKİLEMEYECEKTİR.

UYGULANACAK HUKUK
Bu Stanley Sitesini ziyaret ederek, başka bir yargı çevresinin hukukunun seçilmesini öngörebilecek olan kanunlar ihtilafı kurallarını dikkate almaksızın, bu Kullanım Şart ve Koşullarına ve Stanley ile aranızda çıkabilecek herhangi bir tür uyuşmazlığa Türk hukukunun uygulanacağını kabul etmektesiniz.


UYUŞMAZLIKLAR
Bir Stanley Sitesine veya Stanley Sitesinde yer alan materyallerden birine ilişkin Stanley ile aranızda çıkan uyuşmazlıklarda, İstanbul Merkez mahkemeleri ve icra daireleri münhasıran yetkilidir.


ŞART VE KOŞULLARDA DEĞİŞİKLİK
Stanley bu Şart ve Koşulları her zaman bu kaydı değiştirerek veya güncelleyerek revize edebilir. Böyle bir değişiklik veya güncellemenin yürürlük tarihinde veya bu tarihten sonra Stanley Sitesini kullanmanız bu Şart ve Koşulları değiştirilmiş ve güncellenmiş haliyle kabul etmeniz anlamına gelecektir.


AYRILABİLİRLİK
Eğer bu şart ve koşullardan herhangi biri geçersiz, iptal edilmiş veya herhangi bir nedenle icra edilemez addedilirse, o hüküm ayrılabilir kabul edilecek ve geriye kalan şart ve koşulların geçerliliğini ve icra edilebilirliğini etkilemeyecektir.